'IIS FERBIJNT ALLE FRIEZEN,

WY RIDE  FOAROP'

 

'IJsclub Akkerwoude' is onderdiel fan KNSB Gewest Fryslân, foar mear informaasje kinne jo de webside fan Gewest Fryslân besykje. Folgje dan dizze link: https://www.gewestfryslan.nl/ 

 

De redens út it fet
“We binne der klear foar!”