Het is de huurder bekend, dat de overeenkomst – en daarmee het gebruik van de accommodatie - bij openstelling van de ijsbaan komt te vervallen. De huur, inclusief borg, bedraagt € 150,- Waarvan € 75,- wordt terug gegeven als het gebouw schoon en zonder gebreken wordt opgeleverd.

 

De verhuurder stelt hierbij de kantine, hal en toiletten beschikbaar, met vrij gebruik van stroom, water en gas.

De huurder zorgt zelf voor handdoeken e.d Deze zijn niet in de accommodatie aanwezig. Een dweil is aanwezig, de dweil kan in de kantine blijven liggen geen krijt e.d. op het terras en muren.

De verhuurder zorgt ervoor dat het gebouw schoon en zonder gebreken wordt aangeleverd. De verhuurder en haar bestuursleden kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor:

  • het oplopen van lichamelijk letsel van welke aard ook;
  • vermissing en/of beschadiging van goederen door welk toeval of ongeval ook, toegebracht of veroorzaakt voor, tijdens en na het gebruik van de accommodatie en de daarbij behorende

Het betreden en gebruiken van de accommodatie is daarom geheel voor rekening en risico van de huurders.

 

Het is de huurder, die tenminste 21 jaar moet zijn, uitsluitend toegestaan deze accommodatie te gebruiken voor een bijeenkomst in besloten kring.

 

Het is de huurder niet toegestaan:

  • in het pand te roken (dit om verzekeringstechnische redenen). Roken is uitsluitend buiten, op het terras,

toegestaan en de peuken dienen in de peukenbak gedeponeerd te worden;

  • eten, dranken en voedingswaren te verkopen. De huurder draagt zorg voor de hygiëne van de te gebruiken dranken en voedingswaren;
  • sterk alcoholische dranken, drugs en stimulerende middelen aan te bieden;
  • om geluidsoverlast, hoe dan ook, te veroorzaken. Live muziek is uitsluitend akoestisch (dus zonder versterking) toegestaan. De wettelijk vastgestelde norm van 85 decibel geldt hier als norm en mag niet worden overschreden;
  • glazen e.d. mee te nemen naar voor- en achterterrein. Terras is toegestaan;
  • slingers, plakband of iets anders aan het plafond, wanden en ramen te bevestigen en/of te plakken. Er bevinden zich haken aan het plafond voor slingers d.;
  • elektrische apparaten (zoals koelunits) te gebruiken anders dan die in de accommodatie aanwezig

 

De huurder dient op afspraak na gebruik de accommodatie schoon en zonder gebreken en/of vernielingen op te leveren. Zie achterzijde van dit formulier. Hierbij zal samen met een bestuurslid een controle plaatsvinden. Eventuele kosten van gebreken en/of vernielingen worden bij de huurder in rekening gebracht. Bij goedkeuring zal de borg terugbetaald worden.

 

Huisvuilzakken dienen te worden meegenomen. Bij het achterlaten van volle huisvuilzakken zal

€ 20,00 op de borgsom in mindering worden gebracht. Nieuwe huisvuilzakken liggen in het aanrechtkastje.